Belangstelling voor theosofie
Toen Helena Blavatsky was overleden, herinnerde haar collega William Q. Judge zich het volgende gesprek met haar:
In Londen vroeg ik haar eens wat de kans was om de mensen tot de Theosophical Society aan te trekken, gezien de enorme wanverhouding tussen de aantallen leden en de miljoenen in Europa en Amerika die er niets over wisten of er niets om gaven. Ze leunde achterover in de stoel waarin ze voor haar bureau zat en zei: ‘Als je terugdenkt aan die dagen in 1875 en erna, waarin je geen mensen kon vinden die in je denkbeelden waren geïnteresseerd, en als je nu kijkt naar de wijdverspreide invloed van theosofische ideeën — hoe ze ook worden bestempeld — is het niet zo slecht. We werken niet alleen opdat de mensen zich theosofen zullen noemen, maar opdat de leringen die we koesteren de hele geest van deze eeuw mogen beïnvloeden en doordringen.’
Lees verder in: Biografie van H.P.B.
— Sylvia Cranston
Theosofische Verkenningen
Fred Pruyn
Een verklaring van theosofische begrippen
Een vertaling van de antwoorden op gestelde vragen in The Canadian Theosophist van Geoffrey A. Barborka
Een weg van worsteling naar beheersing.
De invloed van het nieuws op onze gezondheid
Hypnose lijkt leuk amusement, handig als therapie, maar is o zo gevaarlijk
Een groot adept en hervormer
Zijn zij twee aan elkaar tegengestelde polen?
Wat het Duitse en Amerikaanse Vrijheidsbeeld gemeen hebben
Vormden de ruïnes van Dhlo-Dhlo het spirituele hart van prehistorisch Afrika? Was het de zetel van een van de mysteriescholen?
Met nieuw toegevoegd wetenschappelijk materiaal
De dag is een cyclus, en de zonsopkomst en zonsondergang zijn momenten waarop de sluier tussen de innerlijke en uiterlijke werelden dunner wordt
Noach nam het mee in zijn ark, Jezus bedwong er een storm mee
Wat we mee kunnen nemen naar ons volgende leven moet op onze ‘spirituele zolder’ liggen.
Het Lamrim chenmo van Tsong-kha-pa
Wat leeft van ons verder? De herinnering?
Ooit was ik een hartstochtelijk zweefvlieger, tot ik mijn beste vriend de theosofie leerde kennen.
e