A  B  C  D  E  F  G  H  I  J K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Theosofische encyclopedische woordenlijst (in ontwikkeling)
© Theosophical University Press 2017
INTRODUCTIE AFKORTINGEN
Dit is de Nederlandse vertaling van de online versie van de Encyclopedic Theosophical Glossary die nu gedeeltelijk beschikbaar is. Wat u kunt raadplegen is een ongecorrigeerde eerste versie. Het Amerikaanse manuscript dat eraan ten grondslag ligt, is in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw samengesteld en wordt in Pasadena (Verenigde Staten) nog steeds herzien en uitgebreid, en periodiek geüpdatet.

 Om het zoeken te vergemakkelijken zijn speciale leestekens weggelaten, met uitzondering van woorden in het Hebreeuws en Sanskriet, die onder het trefwoord in volledige transliteratie met accenten zichtbaar zullen zijn.

 Omdat deze woordenlijst in ontwikkeling is en er voortdurend wordt gecorrigeerd, aangevuld en/of delen worden weggehaald, wordt ten zeerste aanbevolen bij elk nieuw bezoek de pagina éénmaal te verversen door de F5-toets in te drukken.

 Opmerkingen, correcties en suggesties zijn altijd van harte welkom, mailt u ze alstublieft naar woordenlijst@theosofie.info, waarvoor veel dank.

Fred Pruyn