© Theosophical University Press 2017
Theosofische Encyclopedische Woordenlijst

Xisuthrus

(Grieks) Ook Xisuthros en Sisuthrus [van Chaldeeuws Khas-is-adra]

De tiende koning van Chaldea, zoon van Ardates, volgens Berosus was hij de laatste koning van het mythologische tijdperk, die gedurende 18 saros-periodes aan het bewind was. Volgens de Chaldeeuwse legende ontstond er tijdens zijn regeerperiode een grote vloed. Xisuthrus was in een visioen door de goden gewaarschuwd om een schip te maken, vijf stadia lang en twee breed, om daarmee zijn familie en vrienden te redden en van alle soorten dieren een paar, en dan zichzelf aan de diepte toe te vertrouwen. Uiteindelijk liep de ark vast op de berg Nizir, de woonplaats van de goden, die ook wordt beschouwd als de bakermat van het Chaldeeuwse ras. Het joodse verhaal van Noach werd overgenomen van deze eerdere Chaldeeuwse legende.

Het verhaal van Xisuthrus-Noach kende meer dan één toepassing in de nu vergeten geschiedenis van de mensheid. In één ervan is Xisuthrus de symbolische figuur van een ras dat overgaat van het ene naar het volgende continentale stelsel of, op een kosmische schaal, van de omzwerving van de diverse klassen van monaden met hun leider, van de ene stervende planeet naar de volgende planeet, het kind van de eerdergenoemde.

Wat betreft de aarde stelt het verhaal de transmigratie van de tien of twaalf klassen van monaden voor, van de maanketen naar de aardketen, de ark is zo een symbool van het kosmische milieu dat wordt bestuurd door een karmische wet en die de monaden bijeenhoudt als klassen. Xisuthrus of Noach zijn hier al deze monadische klassen gezamenlijk, verenigd in een eenheid om een rol te kunnen spelen in een mythologisch verhaal.